Hållbarhet

Sustainability från ett Home of Ess Perspektiv2. Vi har valt enkla förpackningar i brunt återvunnet papper för att ha minsta möjliga påverkan på miljön

3. Vi försöker hjälpa våra gäster att inreda även ur ett miljöperspektiv; visste ni att en matta kan isolera och spara värme med ca 10-15% i ett rum?

4. Vi arbetar långsiktigt med våra egna leverantörer långsiktigt genom att alltid efterfråga "design for sustainability"; dvs välja väljer alltid bästa möjliga material och vi arbetar med energieffektiv produktion och tittar alltid på hela prouduktens livscykel där återvinning på bästa möjliga sätt ingår – när det är möjligt. 

5. I vår Code of Conduct har vi samlat samtliga förhållningssätt för miljöarbete och corporate sustainability på Home of ESS. Det är särskilt viktigt för oss att aldrig acceptera någon form av barnarbete eller andra olagliga former av arbetskraft. Att kunna vara så transparenta som möjligt i hur vi jobbar och vilka vi jobbar med, är något vi brinner starkt för.

6. Det är självklart för oss att välja tåget framför flyget, om möjligt. Vi varken handlar med, eller reser till länder som UD avråder från att åka till. Att våra medarbetare mår bra och trivs är för oss en viktig fråga som vi jobbar aktivt med. På samma sätt som vi ser vikten av att etablera en långsiktig relation med dig som gäst, vill vi ha samma typ av relation med våra medarbetare.

Våra destinationer

https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/ellery-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/maryhilllogo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/HomeofESSStandardStartsidaVideo/jacyz.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/hjortvikenlogo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/ysb-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/strandbaden-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/steam-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/villan-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/pigalle-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/roxlogo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/mjs-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/bellora-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/ml-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/fyri-logo-footer-new.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/essoesslogo.png