Integritetspolicy

 

HOME OF ESS personuppgiftspolicy

På samma sätt som din integritet är viktig för oss när du besöker någon av ESS destinationer är din integritet online viktig för oss på Home of ESS AB (”Home of ESS,vi”, ”våra” och ”oss”).

I denna policy informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som gör ett handlar hos eller besöker www.homeofess.com, är medlem hos oss eller prenumererar på våra nyhetsbrev. 

Du har ett flertal rättigheter vid vår behandling av dina personuppgifter. Har du några frågor om detta eller vill utöva dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss

Här beskriver vi kort och enkelt vilka personuppgifter vi behandlar: 

Om du besöker vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att: 

 • analysera hur vår hemsida används. Det gör vi med hjälp av Googles analystjänst, och 

 • visa dig våra anpassade erbjudanden på andra siter som du besöker. Det gör vi med hjälp av marknadsföringstjänster som beskrivs i detalj nedan.

Om du kontaktar oss eller använder våra sociala medier behandlar vi dina personuppgifter t.ex. för att kunna svara på kommentarer.

Om du gör ett köp hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • genomföra ditt köp, 

 • kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och förfrågan om utvärdering av köpupplevelsen,

 • hjälpa dig med eventuella gästserviceärenden, och

 • fullgöra rättsliga förpliktelser såsom att lagra information av bokföringsskäl.

Om du är medlem i kundklubben för Home of ESS behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • skapa och hantera ditt medlemskonto där du kan se dina personuppgifter och orderhistorik,

 • ge dig fördelarna av att ha ett medlemskonto, t.ex. spara kvitton, och

 • skicka nyhetsbrev.

Om du valt att prenumerera på våra nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att du ska få våra nyhetsbrev.

Om du bett oss sluta skicka marknadsföring till dig lagrar vi information om det för att säkerställa att du inte ska få marknadsföring från oss.

Är du intresserad av den detaljerade beskrivning av personuppgiftsbehandlingen?  I så fall kan du klicka på länkarna ovan så kan du ta del av detaljerna. 

Nedan finns ännu mer detaljer kring hur vi behandlar dina personuppgifter. 

 

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter? 

Home of ESS AB med organisationsnummer 559285–3450, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress privacy@essgroup.se eller ringa oss på telefonnummer +46 775-553 553. Vår postadress är Home of ESS AB, Vasagatan 54, 411 37 Göteborg, Sverige. 

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. 

 • Rätt att återkalla ditt samtycke 

Du har rätt att återkalla hela eller delar av det samtycke som du har lämnat till oss

 

 • Rätt att invända 

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Läs mer om profilering nedan. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan

 

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar dem och få en kopia av personuppgifterna. 

 

 • Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

 

 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. för att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för.

 

 • Rätt till begränsning 

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig.

 

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss samt rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och om behandlingen sker automatiserat. 

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför? 

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Home of ESS. Vi anlitar dock IT-leverantörer och tar hjälp av ESS Group AB för att vi ska ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Dessa IT-leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Om du besöker vår hemsida och du har valt att samtycka delar vi dina personuppgifter med: 

 • Google som analyserar användningen av hemsidan och därför kan komma att få tillgång till dina personuppgifter om du använder vår hemsida; och

 • Google, Facebook, LinkedIn och TikTok som vi använder för att ge dig och andra potentiella gäster anpassad marknadsföring.

 

Om du handlar hos oss delar vi dina personuppgifter med: 

 • vår betaltjänstleverantör Klarna för att administrera din betalning. Om du väljer att betala via faktura kan Klarna dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation; och

 • vår transportör och packtjänst behandlar dina personuppgifter för att sända paket och hantera eventuella returer.

Om du mottar våra nyhetsbrev delar vi dina personuppgifter med vår mailtjänstleverantör som hjälper till att skicka nyhetsbreven. 

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på våra kontaktuppgifter.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vissa av våra IT-leverantörer samt Google, Facebook, LinkedIn, och TikTok behandlar dock dina personuppgifter utanför EU/EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler med kompletterande skyddsåtgärder.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen är du välkommen att kontakta oss på våra kontaktuppgifter

 

Detaljerad beskrivning om hur vi behandlar dina personuppgifter i olika situationer

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter. 

Detta är delvis information som vi har en skyldighet att lämna enligt lag. Texten kan därför upplevas som lite lång och krånglig, men har du några frågor så är det bara att höra av dig!

Om du besöker vår hemsida

Vi analyserar hur vår hemsida används och visar dig relevanta erbjudanden på andra sidor du besöker baserat på sådan analys. Vi förklarar detta i detalj i tabellerna nedan. För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida, t.ex. lagras endast en krypterad version av din IP-adress så att vi inte kan spåra vem du är. 

Vi får dina personuppgifter fråndin enhet när du besöker oss samt från våra samarbetspartners som använder information de har sedan tidigare för att genomföra analys och för att visa dig intressanta erbjudanden från oss. 

För att kunna inhämta personuppgifter för analys och marknadsföring enligt nedan använder vi cookies. I vår informationstext om cookies förklarar vi mer i detalj hur detta går till. Du hittar den här.

 

För att analysera hur vår hemsida används

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Analysera hur du använder vår hemsidai syfte att kunna förbättra våra produkter och tjänster. För att göra detta använder vi Googles analysverktyg Google Analytics.

Analystjänsten innebär att det placeras ett unikt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning. Vi kan dock inte se vem du är.

Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion, laddhastighet och förändra hemsidan för att passa dig som besökare.

Krypterad IP-adress som vi på Home of ESS inte kan koppla samman med just dig

Geografisk plats 

Annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt hemsidan

Information som Google har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss

Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

Lagringstid: Personuppgifterna anonymiseras så snart som möjligt efter ditt besök. Google kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvarig. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras personuppgiftspolicy.

För att visa intressanta erbjudanden från oss på andra sidor du besöker

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Marknadsföra våra produkter genom att visa erbjudanden och nya produkter vi tror är intressanta för dig. Vi visar marknadsföring till just dig på Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok och andra sidor. Vi gör detta baserat på sådan information som dessa parter har om dig sedan tidigare (så kallad profilering*).

Dela information om dig som gäst med Google, Facebook (inklusive Instagram), LinkedIn och TikTok för att dessa marknadsförings-tjänster ska veta vilka som är intresserade av oss.

Vi kan visa erbjudanden genom att använda marknadsföringstjänster från Google, Facebook, LinkedIn och TikTok.

Krypterad IP-adress som vi på Home of ESS inte kan koppla samman med just dig

E-postadress

Geografisk plats

Därefter ser du sökresultat och reklambanners baserat på:

Analys av hur du använder vår hemsida

Information som marknadsföringstjänsterna har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss

Samtycke

Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna ge dig som gäst och andra potentiella gäster anpassad marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig, t.ex. baserat på det som du har visat intresse för på vår hemsida.

Här kan du göra val om den marknadsföring du ser från Google, här hittar du mer information om dina val på Instagram och här på Facebook under rubriken annonsinställningar kan du välja vilken marknadsföring du vill se på Facebook.

Lagringstid: Du kommer att se marknadsföring från oss efter ditt besök på vår hemsida.

Marknadsföringstjänsterna vi använder kommer fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google, Facebook, LinkedIn och TikTok lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras respektive personuppgiftspolicy.

Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som vi tror passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa eller skicka relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig. Utan denna profilering hade du istället fått se erbjudanden som inte är relevant för dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända ovan där dina rättigheter förklaras. 

 

Om du besöker våra sociala medier eller annars har kontakt med oss

När du har kontakt med oss, t.ex. via sociala medier, kommer vi att behandla dina personuppgifter på det sätt vi beskriver i tabellerna nedan. Vi får dina personuppgifter fråndig genom vår kontakt. 

Om du använder sociala medier kommer även det sociala mediet som du använder (t.ex. Facebook) att behandla dina personuppgifter och vi rekommenderar därför att du läser vår information här nedan tillsammans med den information som du hittar på dessa sociala medier.

För att kommunicera med dig

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Kommunicera med dig, t.ex. via e-post.

Kommunicera på våra sociala medier, t.ex. om du kommenterar på vår sida eller på vårt inlägg för att kunna gå tillbaka till den när det är relevant.

Besvara dina frågor.

Namn

De kontaktuppgifter du använder, t.ex. e-postadress, telefonnummer och/eller adress

Annan information du lämnar i samband med vår kontakt

Om du besöker våra sociala medier (t.ex. vår Instagram) behandlar vi även information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig på våra sociala medier, e-post eller liknande.

Lagringstid: Vi gallrar dina personuppgifter regelbundet. 

Om du kontaktar oss via e-post gallras dina personuppgifter inom sex månader från att vår kontakt rörande ärendet har avslutats. 

På sociala medier finns dina kommentarer och vår kommunikation kvar tills du själv tar bort kommentarerna och/eller kommunikationen. Material som kan upplevas stötande tas bort tidigare än så. Detta gäller exempelvis otrevliga kommentarer, ovårdat språk eller angrepp mot enskild person.

 

För att dela inlägg på sociala medier

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Dela dina inlägg på sociala medier där vi omnämns eller där du använder någon av de hashtags vi skapar.

Information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)

Annan information som finns i inlägget som du har delat

Samtycke 

Ditt samtycke som du lämnar innan vi delar ditt inlägg. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringstid: De inlägg vi delar på sociala medier kommer att lagras där fram tills att du ber oss ta bort inlägget. 

 

Om du gör ett köp 

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du gör ett köp hos oss. Vi får dina personuppgifter fråndig när du gör ditt köpoch vissa personuppgifter samlar vi in själva, t.ex. genom analys av hur du använder våra nyhetsbrev. Klarna kan dessutom använda personuppgifter som Klarna har om dig sedan tidigare, läs mer om det i Klarnas egen information. 

 

 

För att administrera ditt köp

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Ta emot och registrera din order. 

Genomföra betalning.

Skicka orderbekräftelse. 

Leverera din order.

Namn

Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

Orderinformation (t.ex. vilken produkt som du har beställt)

Betalinformation 

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss. 

Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Annars kan vi inte genomföra ditt köp.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras under tiden du genomför köpet samt därefter för de ändamål som anges i tabellerna nedan, t.ex. av bokföringsskäl.

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling och informerar dig separat om hur dina personuppgifter behandlas. 

 

För att skicka nyhetsbrev till dig som kund

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Efter ditt köp online får du marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post.

E-postadress

Intresseavvägning 

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som har gjort ett köp.

För att förbättra och utveckla våra nyhetsbrev analyserar vi hur du öppnar dem och vad du klickar på i nyhetsbrevet.

Information om hur du öppnar och använder våra nyhetsbrev 

IP-adress 

E-postadress

Samtycke 

Lagringstid: Du fortsätter få nyhetsbrev i ett år efter ditt köp. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

 

För att administrera gästserviceärenden

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Besvara och hantera ditt gästserviceärende via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier.

Besvara dina meddelanden och frågor som du lämnar på vår hemsida.

Namn

De kontaktuppgifter du lämnar, t.ex. e-postadress, telefonnummer och/eller adress

Den information du lämnar (t.ex. ordernummer)

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att hjälpa dig med ditt ärende.

Lagringstid: Personuppgifterna gallras så snart som möjligt efter det att ärendet är avslutat. 

 

För att hantera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Hantera eventuell ångerrätt.

Hantera eventuellt reklamationsärende eller andra anspråk.

Initiera eventuella anspråk.

Namn

Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. information om den aktuella ordern)

Rättslig förpliktelse och intresseavvägning

Behandling är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse att kunna försvara oss mot eller initiera ett eventuellt rättsligt anspråk. 

Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Annars kan vi inte fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter i tre år från köpet i syfte att kunna tillgodose din garanti. Ytterligare information som tillkommer vid ett eventuellt anspråk lagras från det att du inkommer med ditt anspråk eller vi initierar ett anspråk och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår. Vi försöker alltid hantera ditt ärende direkt när det inkommer och raderar dina personuppgifter så snart som möjligt efter att ärendet avslutades. 

 

För att följa bokföringslagens regler

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Följa bokföringslagstiftningen.

Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial

Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Annars kan vi inte genomföra ditt köp och följa bokföringslagen.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i sju till åtta år i enlighet med bokföringslagen (utgången av sjunde räkenskapsåret).

 

För att förbättra köpupplevelsen

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Skicka förfrågningar om att delta i undersökningar om din köpupplevelse.

Hantera de svar som du lämnar i undersökningen.

Sammanställa statistik av resultaten från våra undersökningar.

Namn 

E-postadress 

Information som du lämnar i undersökningen

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig med en förfrågan om att utvärdera vår tjänst för att kunna förbättra köpupplevelsen. 

Lagringstid: Efteratt du har besvarat en undersökning sparar vi enbart dina svar anonymt. 

 

Om du är medlem i kundklubben för Home of ESS 

Ditt medlemskap i Home of ESS kundklubb innebär att vi behandlar de personuppgifter du själv har lämnat till oss samt de personuppgifter vi själva samlar in. 

Är du medlem i Friends of ESS? Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter under ditt medlemskap.

För att tillhandahålla ditt medlemskonto

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Skapa och hantera ditt medlemskonto där du kan se dina personuppgifter och orderhistorik.

Kommunicera avseende ditt medlemskonto.

Vidta säkerhetsåtgärder, t.ex. säkerställa att endast behöriga loggar in.

Namn

Adress

Telefonnummer

Användarnamn

E-postadress

Lösenord 

Fullgöra avtal 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skapa och administrera ditt medlemskonto.

Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Annars kan vi inte tillhandahålla ditt medlemskonto. 

Ge dig fördelarna av att ha ett medlemskonto, det inkluderar att ge dig möjlighet att t.ex. spara dina preferenser, använda förifyllda uppgifter när du handlar, se tidigare köp, följa pågående köp samt enkelt hantera din nyhetsbrevsprenumeration.

De uppgifter som du har fyllt i senaste gången du handlat och de preferenser du har valt att spara 

Orderhistorik 

Information om du prenumererar på nyhetsbrev eller inte

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna ge dig fördelarna att ha ett medlemskonto.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras så länge du har ett konto hos Home of ESS. Du kan när som helst radera ditt medlemskonto. Om du raderar ditt konto kommer alla personuppgifter du lämnat enligt ovan att raderas.

 

För att skicka nyhetsbrev till dig som medlem

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post.

E-postadress

Intresseavvägning 

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna skicka nyhetsbrev till dig som medlem.

För att förbättra och utveckla våra nyhetsbrev analyserar vi hur du öppnar våra nyhetsbrev och vad du klickar på i nyhetsbrevet.

Information om hur du öppnar våra nyhetsbrev 

IP-adress 

E-postadress

Samtycke 

Lagringstid: Vi fortsätter att skicka nyhetsbrev till dig till dess att du avregistrerar dig eller annars ber oss att sluta skicka nyhetsbrev.

Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Denna tabell beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter om du valt att prenumerera på våra nyhetsbrev. Vi får dina personuppgifter fråndig och samlar in vissa personuppgifter genom att analysera hur du använder våra nyhetsbrev.

För att skicka nyhetsbrev till dig som valt att prenumerera

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Skicka marknadsföring och nyhetsbrev med erbjudanden och information via e-post som du har anmält att du vill ha.

E-postadress

Samtycke 

För att förbättra och utveckla våra nyhetsbrev analyserar vi hur du öppnar våra nyhetsbrev och vad du trycker på i nyhetsbrev.

Information om hur du öppnar våra nyhetsbrev 

IP-adress 

E-postadress

Samtycke 

Lagringstid: Vi fortsätter att skicka nyhetsbrev till dig till dess att du avregistrerar dig eller annars ber oss att sluta skicka nyhetsbrev.

Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

 

Om du har bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter om du har avregistrerat dig från vår marknadsföring. Vi får dina personuppgifter från dig. 

För att följa marknadsföringsregler

Behandlingar som utförs

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

Om du meddelat att du inte önskar få vår marknadsföring kommer vi lagra en notis om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig.

E-postadress 

Rättslig förpliktelse 

Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte avregistrera dig från nyhetsbrev. 

Lagringstid: Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. 

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss på våra kontaktuppgifter

 

 

Denna personuppgiftspolicy fastställde Home of ESS den 19 oktober 2022.Våra destinationer

https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/ellery-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/maryhilllogo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/HomeofESSStandardStartsidaVideo/jacyz.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/hjortvikenlogo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/ysb-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/strandbaden-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/steam-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/villan-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/pigalle-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/roxlogo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/mjs-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/bellora-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/ml-logo.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/fyri-logo-footer-new.png
https://homeofess.com/se/pub_docs/files/SiteContent/essoesslogo.png